top of page

Start undervisningsforløb

Jeg blev først frivillig i Wefood, fordi skolen arbejder med frivilligt arbejde i undervisningen, og fik på den måde lyst til at prøve noget mere sammen med to andre piger fra skolen. Vi endte med at følges ad og være frivillige sammen i Lykkeliga. Freja, STU-elev

Her finder du konkrete øvelser og aktiviteter til et undervisningsforløb, som forbereder dine elever på at prøve kræfter med frivilligt arbejde i den efterfølgende frivilligpraktik.

Følgende materialer indeholder elevinddragende øvelser, refleksionsprocesser og konkrete aktiviteter, som kan hjælpe dine elever med at blive afklaret omkring motivation, interesser og forforståelse af frivilligt arbejde.

Øvelserne er elevinddragende og opfordrer til refleksion, erfaringsdeling mellem eleverne og nytænkning ift. deres fritid og forventninger til frivillighed. Formålet med øvelserne er, at de unge bliver inspireret og motiveret til at gå afprøve frivilligt arbejde.

Øvelserne følger tre trin, der fungerer naturligt godt i forlængelse af hinanden og som forberedelse til den kommende frivilligpraktik.

Trin 1: Introduktion til frivilligt arbejde

Her finder du materialer, der giver de unge en god introduktion til det frivillige arbejde. Du starter med redskabet Introduktion til frivilligt arbejde, som hjælper dig med at sætte rammerne for frivilligforløbet. Formålet er at forberede de unge til det frivilligforløb, som du har sammensat til dem. Introduktionen består af elementer som brainstorm, oplæg v. film eller rollemodeller og afslutter med Hjørneøvelsen.

 

I redskabet Rollemodeller kan du læse mere om, hvad det indebære at få rollemodeller ud på jeres skole, hvordan I forbereder jer til, og hvorfor det er en rigtig god idé til at få motiveret jeres unge til frivilligt arbejde. Personlige historier og mennesker vi kan spejle os i giver nye indsigter og lyst til at handle. Gennem SUMH kan du booke rollemodeller, der har erfaring med frivilligt arbejde, og ofte har de selv gået på STU. Alternativt kan du bruge Portrætter til at vise eksempler på elever,  der har været frivillige.

 

Hjørneøvelsen afslutter det introducerende forløb og understøtter, at eleverne får talt højt om deres erfaringer og drømme i forhold til fritid og frivilligt arbejde ved at tage aktiv stilling til en række udsagn.

Øvelser og aktiviteter i undervisningen

ØVELSE

Hjørneøvelsen
pdf

AKTIVITET

Rollemodeller

pdf

ØVELSE

Introduktion til frivilligt arbejde

pdf

EKSEMPEL

Portrætter

pdf

Trin 2: Forberedelse til det frivillige arbejde

Det kan være grænseoverskridende at afprøve frivilligt arbejde og bevæge sig ud i ukendt land med mennesker, som ikke kender ens. Derfor er det en god idé at lave nogle øvelser, hvor man i et trygt fællesskab får talt om, hvilke tanker og eventuelle bekymringer man har.

Brainstormøvelsen handler om at finde løsninger ved at give plads og rum til at tale åbent om bekymringer, utryghed og frygt, når man skal prøve at være frivillig.

 

Dilemmaøvelsen giver eleverne mulighed for at deler erfaringer, tanker og eventuelle bekymringer om at være frivillige samt mulighed for at blive inspirerede af hinanden.

 

I Markedspladsøvelsen er der fokus på at skabe en dialog og erfaringsdeling blandt de unge, hvor de sammen finder frem til, hvad de hver især kan bidrage med og få ud af at være frivillig

Dilemmaøvelse

pdf

ØVELSER

Brainstorm udfordringer og løsninger

pdf

ØVELSER

ØVELSER

Markedsplads

øvelse

pdf

Trin 3: Mødet med foreningerne

Følgende materialer bidrager til at bygge bro mellem forening og ung. Aktiviteterne og øvelsen kan med fordel indgå i undervisningsforløbet for at skabe en større praksisforståelse af frivilligt arbejde blandt de unge, og giver samtidig foreningerne en større forståelse for, hvordan unge med særlige behov kan inkluderes i foreningslivet.

I Foreningsbazaren inviterer i foreningerne til jeres skole. Aktiviteten har til formål at give eleverne kendskab til konkrete foreninger og deres frivillige i trygge rammer på skolen. Det giver eleverne mulighed for at få konkrete og visuelle billeder af foreningslivet, stille spørgsmål og høre om foreningen fra én, som brænder for den. Som underviser får du samtidig indblik i de unges interesser, og en fornemmelse af foreningens imødekommenhed og interesse for de unge.

I kan også tage ud og besøge en eller flere foreninger. Denne aktivitet ligger ofte i forlængelse af foreningsbazaren, men kan også erstatte foreningsbazaren. Formålet med foreningsbesøget er, at de unge får kendskab til konkrete foreninger og får mødt nogle af de frivillige. På den måde kan de unge opleve stemningen og miljøet på egen krop og få en fornemmelse af det sted, hvor de måske skal være frivillige. Læs mere om, hvordan I får planlagt et godt foreningsbesøg i aktiviteten Foreningsbesøg

I vil løbende gennem frivilligforløbet formentlig have en del samtaler med de unge. Nogle 1-til-1 andre i grupper. De kan køre mere eller mindre struktureret. I øvelsen Vejledningssamtaler er der fokus på at gøre den enkelte unge klar til at begynde deres frivilligpraktik. Formålet med samtalen er at afklare, hvilken forening, og hvilke opgaver den unge har mod på og lyst til at løse. Samtidig bliver I konkrete på, hvordan det kan blive en succesoplevelse for den unge at være frivillig.
 

Foreningsbazar

pdf

AKTIVITET

Foreningsbesøg

pdf

AKTIVITET

Vejledningssamtaler

pdf

ØVELSER

For nærmere information kontakt Sammenslutningen af Unge Med Handicap på mail sumh@sumh.dk

bottom of page