top of page

Opstart frivilligpraktik

Her finder du information om, hvordan I, de unge og foreningerne kan arbejde med at sikre de bedste betingelser for de unges frivilligpraktik. Det handler bl.a. om at sikre det gode match mellem ung og forening. Om at få sikret sig en god forventningsafstemning på forhånd og få talt om de eventuelle bekymringer, udfordringer og nysgerrigheder på hinanden. Hertil kommer også spørgsmålet om behovet for ledsagelse og de muligheder der ligger for at hjælpe den unge til at blive mere selvkørende.

Du finder her viden om og redskaber til:

  • De vigtige kvaliteter i en frivilligpraktik

  • Byg bro mellem ung og forening

  • Forberedelse af de unge

  • Ledsagelse

De fem kvaliteter i en frivilligpraktik

Frivilligpraktikken giver de unge mulighed for at snuse til og afprøve frivilligt arbejde. Frivilligpraktikken ligger som oftest efter de unge er blevet introduceret til frivillighed gennem øvelser i undervisningen og har reflekteret over deres ønsker og udfordringer igennem individuel- eller gruppevejledning. Nogle af de unge vil måske have lyst til at fortsætte deres frivillige engagement, der hvor de er i praktik, nogle af dem vil måske gerne prøve noget nyt efterfølgende, og andre finder ud af, at det ikke er noget for dem.

Uanset hvor det ender, kan frivilligpraktikken blive en træningsbane for medborgerskab, og forhåbentlig for flere et længevarende frivilligt engagement. For at understøtte en god frivilligpraktik bør praktikken været baseret på fem kvaliteter:

Den unge er medbestemmende og medansvarlige

Den unge oplever et spirende frirum, hvor de kan være sig selv

Den unge løser konkrete og meningsfulde opgaver

Forløbet er afgrænset og reflekterende

Forløbet er tilrettelagt med en gensidig succesoplevelse for øje

Planlægning

Du har under fasen Byg fundamentet på skolen  set eksempler på frivilligpraktikker og taget stilling til en række af de afgørende spørgsmål i forhold til at planlægge en god frivilligpraktik bl.a. spørgsmålet om de unge skal ud i frivilligpraktik på egen hånd eller med en gruppe. Hvis du har brug for at genbesøge spørgsmålene,  kan du gå til redskabet Kom i gang med jeres frivilligforløb

Byg bro mellem ung og forening

En vigtig faktor i brobygningen mellem ung og forening er tydelig kommunikation mellem dig, den unge og foreningen, hvor alle parter er velinformerede om forventninger og aftaler. Det handler dels om at kunne forberede den unge, så det føles mere trygt, men også om at foreningens frivillige er klædt på til at tage godt imod den unge, så det bliver en god oplevelse. Og så handler det helt lavpraktisk om at have detaljerne på plads omkring hvor, hvornår, hvordan, med hvem og hvorfor den unge skal i gang.

Til at understøtte disse snakke kan du med fordel starter med redskabet Det gode foreningssamarbejde, som er et dialogredskab, når du står over for at skulle matche en ung med en forening. Det primære formål er at skabe en forventningsafstemning med foreningen for at imødekomme eventuelle misforståelser af de unges roller og tilgang til opgaver inden samarbejdet sættes i gang.

Forberedelse af den unge

 

Et godt redskab, der kan bruges i dialogen med de unge før de skal i gang som frivillig eller undervejs i frivilligpraktikken, er redskabet Tag ressourcebrillerne på. Her finder du sammen med den unge frem til, hvad den enkelte unge kan bidrage med som frivillig. Redskabet består af fire undersøgende spørgsmål, hvor det handler om at tage ”ja-hatten” på og parkere alt det, som er svært lige nu eller føles som en barriere.

​Tilgængelighed er en vigtigt forudsætning for at det bliver en god oplevelse for de unge såvel som foreningen. Der er mange ting som I er særligt gode til at tænke over på jeres skole fordi I arbejder med tilgængelighed til hverdag, men for foreninger som endnu ikke har den store erfaring med tilgængelighed, kan det være en god idé at få talt om det. Har I brug for inspiration kan redskabet Find løsninger på tilgængelighedsudfordringer bruges i dialogen med såvel den unge, i jeres eget team som med foreningen.

Det gode foreningssamarbejde

pdf

REDSKAB

Find løsninger på tilgængeligheds-udfordringer

pdf

REDSKAB

REDSKAB

Tag ressource-brillerne på
pdf

REDSKAB

Guide til følgeordning

pdf

Ledsagelse - følgeordning eller ej

For nogle unge vil det være en forudsætning, at de har en kendt person med i starten. Det kan være alt fra den første gang til et længere forløb. Det kan også tænkes, at den unge på sigt har brug for en vedvarende ledsagerordning, som støtte til at fortsætte det frivillige arbejde. Er det sidste tilfældet, og den unge ikke i forvejen har en ledsagerordning, så kan det frivillige arbejde måske være løftestang for at starte en ansøgning om ledsagelse, og en afklaring på hvorvidt den unge er berettiget til en sådan ordning.

En overvejelse i forhold til ledsagelse – hvad end det er dig som underviser eller andre fra den unges omgivelser, er om og evt. hvordan den unge kan blive så tryg og sikker at følgeskabet kan udfases eller om det kan planlægges på måder, hvor den unge kan følges med andre frivillige enten fra skolen eller fra foreningen.

Her kan du (eller den der ledsager) med fordel overveje nogle følge-roller, som du kan indtage, skifte imellem og udfase. Hent redskabet Guide til følgeordning ovenfor for at læse de konkrete beskrivelser og overvejelserne bag.

For nærmere information kontakt Sammenslutningen af Unge Med Handicap på mail sumh@sumh.dk

bottom of page