Frivillig - en del af fællesskabet

Gå sammen om at engagere unge med handicap i frivilligt arbejde

FÅ DE

UNGE MED

SKOLERNE

MED

OM

MATERIALE-

PAKKEN

FORENINGERNE MED

COLOURBOX9699416_sh.jpg

SKAB

NYE VEJE

OM 

MATERIALE-

PAKKEN

Bliv brobygger mellem STU og foreningsliv
Denne materialepakke er til dig, som arbejder i et frivilligcenter eller er frivilligkoordinator i en kommune, der ønsker at arbejde med at engagere unge, som går på en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), i frivilligt arbejde. 


​Som frivilligcenter kan arbejdet med inklusion ses som en del af kerneopgaven med at udbrede frivillighed lokalt. Det kan også give adgang til ressourcer i form af økonomisk støtte ved at søge fx §18 midler til at udvikle og synliggøre frivilligcentrets arbejde med at fremme lokalt frivilligt arbejde blandt unge med handicap.

Afhængigt af eksisterende netværk, erfaringer og ressourcer, vil det tage 4-6 måneder at etablere et forløb mellem skoler og foreninger.
 
Sådan bruger du materialepakken
Materialepakken skaber en ramme, som du kan bruge til at komme i gang med at få skoler og foreninger til at involvere sig. Det er fx en tjekliste til, hvordan du kontakter og forbereder en skole til at samarbejde med foreninger. Der er også redskaber til at motivere foreningerne til at invitere unge med handicap ind i det frivillige fællesskab.

Tilsammen skal det føre til opbygning af samarbejde om frivilligpraktik mellem skoler og foreninger. Din rolle udfases i takt med, at samarbejdet etableres og forankres på skolerne og i foreningerne med mindre, at du har lyst til at følge og bidrage til udviklingen af samarbejdet – det er helt op til dig.

Materialepakken er udarbejdet i et format, så du både kan udskrive de forskellige materialer, fx et frivilligportræt, eller have en PowerPoint med til møde. Det giver dig mulighed for at arbejde videre i det og gøre materialet til dit eget.

 
Vil du vide mere om STU?
Hvis du vil vide mere om, hvad en STU er: Undervisningsministeriets beskrivelse af STU

Find mere information om at arbejde med frivillighed som STU her: Metodeportal om frivillighed til STU’er
 
Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk

FÅ DE

UNGE MED

Alle unge kan gøre en forskel for andre
 
Inden du starter, har du måske nogle forbehold:
  • Hvad nu hvis den unge har store støttebehov, og foreningerne ikke har arbejdet med inklusion af mennesker med handicap før?
  • Kan den unge overskue ansvaret som fx hjælpetræner i en basketballklub?
  • Og kan den unge navigere i uforudsigeligheden i en frivillig forening?
 
Frivillighed kan sagtens gå hånd i hånd med at have et handicap. Nogle gange kræver det bare en hjælpende hånd, lidt forberedelse, og at man er ærlig og åben om det, som kan være svært.
I de følgende materialer kan du blive klædt på til dialogen med skoler og foreninger om, hvorfor det giver mening at bruge ressourcer på at udvikle samarbejde om frivilligpraktik på tværs af foreninger og STU.  

Mød STU-elever, der har fået erfaring med frivillighed i Portrætcases

             

 

Se illustrationer af Samarbejdsforløb

Se et eksempel på en STU-elev i Frivilligpraktik

Få inspiration til at se de unges potentiale gennem redskabet Tænk ud af boksen

Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk

SKOLERNE

MED

Sådan får du skolerne med
Hvordan forbereder man sig på frivilligt arbejde, hvis man aldrig har prøvet at være frivillig?

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge i alderen 16-25 år med særlige behov. Det kan eksempelvis være unge med bevægelseshandicap, ADHD, autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.
 
Der er tale om en individuelt tilrettelagt uddannelse med fokus på faglig, personlig og social udvikling via praktisk læring og erhvervspraktikker. Det frivillige arbejde kan være et supplement til erhvervspraktikken – heraf navnet frivilligpraktik.

Med de følgende materialer kan du blive klædt på til at kontakte STU-skolerne og lykkes med at indgå et samarbejde med dem om frivilligpraktik med foreningslivet.
 
Skab kontakt til skolen

Det første skridt i processen er at få skolen til at se værdien af samarbejde. 
               
Forbered dig med Tjekliste til den første kontakt med skolen
Skab kontakt til skolen

Det første skridt i processen er at få skolen til at se værdien af samarbejde. Til at understøtte det arbejde kan du bruge redskabet Tjekliste til den første kontakt.
 
Det klæder dig på til at kontakte skolerne, så du er godt forberedt på deres spørgsmål og får spurgt ind til vigtig information, som skal ligge til grund for konkrete aftaler og de næste skridt i udviklingen af samarbejdet med foreningerne.

                 

                   Se Tjekliste til den første kontakt
Mødet med skolen​
Næste skridt er at mødes med skolen og lave en indledende forventningsafstemning. Her handler det om at få skolen til at tage en beslutning om, hvordan den kan se sig selv arbejde med frivilligpraktik, og hvad der skal til for at få et værdifuldt samarbejde med foreningslivet.
Det tager måske flere møder og kan enten foregå med ledelsen, underviserne eller en blanding af begge dele. Du kan overveje at kombinere møderne med workshops, særligt i forbindelse med forventningsafstemningen.
 
Brug redskabet Skab en god start med forventningsafstemning - skoler 
Se muligheder for, hvordan  STU-eleverne  kan være frivillige i Frivilligluppen
Få inspiration til at se de unges potentiale gennem redskabet Tænk ud af boksen
Se de mange typer af foreninger, der kan samarbejdes med i Om foreningslivet
Se forskellige samarbejder mellem STU og foreningsliv  i Eksempler på samarbejde om frivilligforløb
                 
Se alle materialer om frivilligforløb målrettet STU-skoler i Metodeportal om frivillighed til STU'er 
Når relationen med skolen er skabt
Når du har fået skolen med, er det vigtigt at vedligeholde samarbejdet. Hvis du samarbejder med flere skoler, kan det være en god idé at sætte det i system for at give overblik og holde dig opdateret. 
Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk

FORENINGERNE MED

Sådan får du foreningerne med
Når du skal have foreningerne med, er det vigtigt at få sat ord på, hvorfor det skaber værdi at arbejde med mangfoldighed og inklusion, så foreningerne får øjnene op for de unges kapacitet og ressourcer. Tænker man for meget i ”sådan plejer vi at gøre,” kan det være svært at se værdien i samarbejdet med en STU.

For nogle unge handler det om at finde en opgave, der passer til dem. For andre handler det om at få sat de sociale rammer for eksempel gennem en fast kontaktperson eller at blive fulgt hen til foreningen.

Men vigtigst af alt er, at de unge bør få tilbuddet og oplever at gøre en forskel. Det er netop den type anerkendelse og selvudvikling, som den frivillige verden er fuld af, og som de unge også bør inviteres ind i. Et godt argument, når du skal have foreningerne med.

Med de følgende materialer kan du blive klædt på til at kontakte foreningerne og den indledende dialog, hvor du lærer den enkelte forening at kende og bliver klogere på, hvad der skal til for at få foreningen med.
En STU-medarbejder fortæller:
 
Jeg synes, at foreningerne skal spørge ind til unge med handicap. De skal sammen med de unge finde muligheder for at tilpasse deres aktiviteter, så alle kan være med. Man skal kigge på sin forening og gøre, så alle kan være med. På den måde ville der være mange flere, som ville blive frivillige. Der er mange unge, som ellers ikke ville have meldt sig ind, men som rigtig gerne vil være med, hvis man bare viser, at man gerne vil have alle med, uden at de skal kæmpe.
 
Jeg håber, at foreningerne vil være mere tydelige om, at de er her, og at unge er velkommen, selvom de har et handicap – at de viser, at de sagtens kan finde gode løsninger.
 
Skab kontakt til foreningen
Det første skridt i processen er at få foreningen til at se værdien af samarbejde. 
 
Forbered dig med Tjekliste til den første kontakt med foreningen 
Mødet med foreningen
Næste skridt er at mødes med foreningen og lave en indledende forventningsafstemning. Her handler det om at få foreningen til at tage en beslutning om, hvordan den kan se sig selv arbejde med at inkludere unge med handicap i foreningen, og hvad der skal til for at få et værdifuldt samarbejde med skolerne.
Det tager måske flere møder og kan enten foregå med bestyrelsen, de frivillige, som har ansvaret for aktiviteterne, eller en blanding af begge dele. Tag en dialog med den enkelte forening og find ud af, hvad de har af behov og muligheder.
Du kan overveje at kombinere møderne med workshops, så der er god tid og plads til at skabe forståelse og refleksion, hvor det er oplagt at anvende inklusionslegene. Vær opmærksom på at inddrage de frivillige, som de unge skal samarbejde med, løbende i processen.
Brug redskabet Skab en god start med forventningsafstemning - foreninger
Se forskellige samarbejder mellem STU og foreningsliv  i Eksempler på samarbejde om frivilligforløb
Hvis foreningen har svært ved at se muligheder, kan du bruge redskabet Tænk ud af boksen
Hvis foreningen ønsker en bedre forståelse af handicap, findes der øvelser til det i redskabet Inklusionslege
 
 
Når relationen til foreningen er skabt
Når du har fået foreningen med, er det vigtigt at vedligeholde samarbejdet. Hvis du samarbejder med flere foreninger, kan det være en god idé at sætte det i system, så du holder overblik og er opdateret. 
Brug redskabet Tjekliste til vedligeholdelse af foreningssamarbejde
                 
Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk

SKAB

NYE VEJE

Samarbejde er nøglen
 
Når du arbejder med at skabe mangfoldige fællesskaber i foreningslivet, kan din rolle kan bedst beskrives som en katalysator, der igangsætter forskellige processer, så skoler og foreninger bliver klædt på til og får erfaringer med at samarbejde om at udvikle frivilligpraktik for de unge.
 
Frivilligcenterets rolle er typisk at stå for den opsøgende og koordinerende indsats til foreninger, mens det er skolens opgave at sørge for, at de unge rent faktisk kommer ud i foreningerne. Det forudsætter et tæt samarbejde med underviserne for at sikre, at samarbejdet bliver implementeret i undervisningen og en del af de unges hverdag. 
Samarbejdet med foreningerne kan være tæt i starten, hvis de ikke har erfaringer med at samarbejde med en STU eller med inklusion af mennesker med handicap. Her er det frivilligcentrets rolle at inspirere og motivere foreningerne til at bryde med faste forestillinger om, hvad man kan lave, og hvad man skal kunne som frivillig for at skabe nye veje.
Med de følgende materialer kan du blive klædt på til at skabe et godt samarbejde mellem skolen og foreningen.
Skab et godt samarbejde mellem skole og forening

Når du skal udvikle samarbejde mellem skole og forening, tager det måske flere møder at finde ud af, hvordan samarbejdet skal se ud.

Til at understøtte det arbejde kan du bruge de fire første redskaber, når skolen og foreningen møder hinanden og skal finde ud af, om der er basis for at indlede et samarbejde.
Hvis du fornemmer, at der allerede er basis for et godt match mellem skolen, de unge og foreningen, kan du gå direkte til redskabet Skab et godt samarbejde. 
Redskaber til skabe løsninger mellem STU og foreningsliv

Undersøg om der er grobund for et samarbejde gennem dialogguiden Vær åben for at spotte gode match
 
 
For at belyse de unges evner og støttebehov, kan du bruge dialogguiden Tro på det
 

Få inspiration til at se de unges potentiale i redskabet Tænk ud af boksen 
 

For at belyse tilgængelighed, kan du bruge Find løsninger på tilgængelighedsproblematikker
Redskaber når en STU og forening er klar til at samarbejde

Brug redskabet Skab et godt samarbejde 


 
Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk