top of page
MATERIALEPAKKEN

OM 

MATERIALE-

PAKKEN

Bliv brobygger mellem STU og foreningsliv
Understøtter frivilligcentrets arbejde med inklusion
Denne materialepakke er til dig, der arbejder i et frivilligcenter eller som frivilligkoordinator og ønsker at arbejde med at engagere unge, som går på en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), i frivilligt arbejde. 


​Som frivilligcenter kan arbejdet med inklusion ses som en del af kerneopgaven med at udbrede frivillighed lokalt.
Det kan også give adgang til ressourcer i form af økonomisk støtte ved at søge fx §18 midler til at udvikle og synliggøre frivilligcentrets arbejde med at fremme lokalt frivilligt arbejde blandt unge med handicap.

Afhængigt af eksisterende netværk, erfaringer og ressourcer, vil det tage 4-6 måneder at etablere et forløb mellem STU og foreningsliv. 
 

Sådan bruger du materialepakken
Materialepakken skaber en ramme, som du kan bruge til at komme i gang med at få skoler og foreninger til at involvere sig. Det er fx en tjekliste til, hvordan du kontakter og forbereder en skole til at samarbejde med foreninger. Der er også redskaber til at motivere foreningerne til at invitere unge med handicap ind i det frivillige fællesskab.

Tilsammen skal det føre til opbygning af samarbejde om frivilligpraktik mellem skoler og foreninger. Din rolle udfases i takt med, at samarbejdet etableres og forankres på skolerne og i foreningerne med mindre, at du har lyst til at følge og bidrage til udviklingen af samarbejdet – det er helt op til dig.

Materialepakken er udarbejdet i et format, så du både kan udskrive de forskellige materialer, fx et frivilligportræt, eller have en PowerPoint med til møde. Det giver dig mulighed for at arbejde videre i det og gøre materialet til dit eget.


 
 
Jeg synes, foreningerne skal tilpasse deres aktiviteter, så alle kan være med. På den måde ville mange flere blive frivillige. Der er mange unge, som ikke er en del af forening, men rigtig gerne vil, hvis man bare viser, at man gerne vil have alle med, uden at de skal kæmpe.
 
Jeg håber, at foreningerne vil være mere tydelige om, at unge er velkomne, selvom de har et handicap – at de viser, at de sagtens kan finde gode løsninger.


STU-medarbejder

Mit råd til alle unge er: Bliv frivillig! Jeg ville ønske, at alle kunne få chancen og blev introduceret til det i skolen. Når man har et handicap, er man vant til at skulle kæmpe altid. Men det frivillige arbejde kan være et frirum.

Marie, tidligere STU-elev,

frivillig i håndboldklub

Marie_2.png

I Frivilligcenter Billund har vi indledt et samarbejde med en STU. Det skal styrke indsatsen for at få unge med handicap ud i frivilligt arbejde. Vi er meget glade for at kunne blive inspireret af erfaringerne fra Frivillig – en del af fællesskabet. 

Noémi Rasmussen,

leder af Frivilligcenter Billund

Noemi, leder af Frivilligcenter Billund
Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk

Skole
Alle unge kan gøre en forskel for andre
Sådan får du skolerne med
Hvordan forbereder man sig på frivilligt arbejde, hvis man aldrig har prøvet at være frivillig?

Med de følgende materialer kan du blive klædt på til at kontakte STU-skolerne og lykkes med at indgå et samarbejde med dem om frivilligpraktik med foreningslivet.

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge i alderen 16-25 år med særlige behov. Det kan eksempelvis være unge med bevægelseshandicap, ADHD, autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.
 
STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse med fokus på faglig, personlig og social udvikling via praktisk læring og erhvervspraktikker. Det frivillige arbejde kan være et supplement til erhvervspraktikken – heraf navnet frivilligpraktik.

SKOLERNE

MED

Skab kontakt til skolen

Brug redskabet Skab en god start med forventningsafstemning - skoler 
Se muligheder for, hvordan  STU-eleverne  kan være frivillige i Frivilligluppen
Få inspiration til at se de unges potentiale gennem redskabet Tænk ud af boksen
Se de mange typer af foreninger, der kan samarbejdes med i Om foreningslivet
Se forskellige samarbejder mellem STU og foreningsliv  i Eksempler på samarbejde om frivilligforløb
               
Forbered dig med Tjekliste til den første kontakt med skolen
Mødet med skolen​
Næste skridt er at mødes med skolen og lave en indledende forventningsafstemning.
Det tager måske flere møder og kan enten foregå med ledelsen, underviserne eller en blanding af begge dele. 
 
 Brug redskabet Tjekliste til vedligeholdelse af samarbejdet med skolen
Se alle materialer om frivilligforløb målrettet STU-skoler i Metodeportal om frivillighed til STU'er 

Frivilligt arbejde kan udvikle de unges syn på sig selv og deres evner. Det imødekommer STU-bekendtgørelsens krav om udvikling via praktisk læring og praktikker. Frivillighed giver også den unge mulighed for at blive en del af et fællesskab. 

 

Mette Esther Overbeck, CSV København

Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk

FÅ DE UNGE
MED

UNGE
Når relationen med skolen er skabt
Når du har fået skolen med, er det vigtigt at vedligeholde samarbejdet. Hvis du samarbejder med flere skoler, kan det være en god idé at sætte det i system for at give overblik og holde dig opdateret.
Inden du starter, har du måske nogle forbehold:
  • Hvad nu hvis den unge har store støttebehov, og foreningerne ikke har arbejdet med inklusion af mennesker med handicap før?
  • Kan den unge overskue ansvaret som fx hjælpetræner i en basketballklub?
  • Og kan den unge navigere i uforudsigeligheden i en frivillig forening?
 
Frivillighed kan sagtens gå hånd i hånd med at have et handicap. Nogle gange kræver det bare en hjælpende hånd, lidt forberedelse, og at man er ærlig og åben om det, som kan være svært.
I de følgende materialer kan du blive klædt på til dialogen med skoler og foreninger om, hvorfor det giver mening at bruge ressourcer på at udvikle samarbejde om frivilligpraktik på tværs af foreninger og STU.  
Yousef_edited_sh_2.jpg
Man skal ikke være bange for, om andre tænker, at man er mærkelig. Selvom man er anderledes, så er man god nok, som man er. Hvis der er noget, som er svært, så skal man bare spørge om hjælp.

Yousef, STU-elev
Frivillig i Wefood
 

Mød STU-elever, der har fået erfaring med frivillighed i Portrætcases

             

 

Se illustrationer af Samarbejdsforløb

Se et eksempel på en STU-elev i Frivilligpraktik

Find de unges potentiale gennem redskabet Tænk ud af boksen

Find veje til frivillighed for unge med særlige behov

Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk

FORENINGERNE

FORENINGERNE MED

Sådan får du foreningerne med
Når du skal have foreningerne med, er det vigtigt at få sat ord på, hvorfor det skaber værdi at arbejde med mangfoldighed og inklusion, så foreningerne får øjnene op for de unges kapacitet og ressourcer. 

For nogle unge handler det om at finde en opgave, der passer til dem. For andre handler det om at få sat de sociale rammer for eksempel gennem en fast kontaktperson eller at blive fulgt hen til foreningen.

Men vigtigst af alt er, at de unge bør få tilbuddet og oplever at gøre en forskel. Det er netop den type anerkendelse og selvudvikling, som den frivillige verden er fuld af, og som de unge også bør inviteres ind i.

Med de følgende materialer kan du blive klædt på til at få foreningerne med ombord.

I Studenter Settlementet’s Boldklub (SSB) er rummelighed og accept vigtigt – alle skal kunne være med både som deltager og frivillig. Vi har bl.a. haft en STU-elev som hjælpetræner. Vi oplever, at det sagtens kan lade sig gøre at engagere unge med handicap i frivilligt arbejde.

Bjarke Piault Tiedemann, SSB

Mødet med foreningen
Næste skridt er at mødes med foreningen og lave en indledende forventningsafstemning. Det tager måske flere møder og kan enten foregå med bestyrelsen, de frivillige, som har ansvaret for aktiviteterne, eller en blanding. Tag en dialog med den enkelte forening og find ud af, hvad de har af behov og muligheder.
Overvej at kombinere møderne med workshops, så der er god tid og plads til at skabe forståelse og refleksion, hvor det er oplagt at anvende inklusionslegene. Vær opmærksom på at inddrage de frivillige, som de unge skal samarbejde med, løbende i processen.
Brug redskabet Skab en god start med forventningsafstemning - foreninger
Se forskellige samarbejder mellem STU og foreningsliv  i Eksempler på samarbejde om frivilligforløb
Hvis foreningen har svært ved at se muligheder, kan du bruge redskabet Tænk ud af boksen
Hvis foreningen ønsker en bedre forståelse af handicap, findes der øvelser til det i redskabet Inklusionslege
 
 
Når relationen til foreningen er skabt
Når du har fået foreningen med, er det vigtigt at vedligeholde samarbejdet. Hvis du samarbejder med flere foreninger, kan det være en god idé at sætte det i system, så du holder overblik og er opdateret. 
Brug redskabet Tjekliste til vedligeholdelse af foreningssamarbejde
                 
Skab kontakt til foreningen
Forbered dig med Tjekliste til den første kontakt med foreningen 
Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk

NYE VEJE

SKAB

NYE VEJE

Samarbejde er nøglen
Frivilligcentrets rolle kan bedst beskrives som en katalysator for, at skoler og foreninger samarbejder om at udvikle frivilligpraktik for de unge.
 
Typisk vil frivilligcentret stå for den opsøgende og koordinerende indsats til foreninger, mens det er skolens opgave at tilrettelægge undervisningen om frivillighed og sørge for, at de unge rent faktisk kommer ud i foreningerne. 

Samarbejdet med foreningerne kan være tæt i starten, hvis de ikke har erfaringer med at samarbejde med en STU eller inklusion af mennesker med handicap. Her er det frivilligcentrets rolle at inspirere, motivere og vejlede foreningerne.

Med de følgende materialer kan du blive klædt på til at skabe et godt samarbejde mellem skolen og foreningen.
Skab et godt samarbejde mellem STU og forening

Når du skal udvikle samarbejde mellem STU og forening, tager det måske flere møder at finde ud af, hvordan samarbejdet skal se ud. Du kan bruge de fire første redskaber, når skolen og foreningen møder hinanden og skal finde ud af, om der er basis for at indlede et samarbejde.

Når STU og forening er klar på at samarbejde, kan du bruge til redskabet 'Skab et godt samarbejde'.
 
Redskaber til at at skabe dialog om samarbejde mellem STU og forening

Undersøg om der er grobund for samarbejde via dialogguiden Vær åben for at spotte gode match
 
 
For at belyse de unges evner og støttebehov, kan du bruge dialogguiden Tro på det
 

Få inspiration til at se de unges potentiale i redskabet Tænk ud af boksen 
 

For at foreningen kan tage de rette hensyn, brug redskabet Find løsninger på tilgængelighedsproblematikker
Når STU og forening er klar til at samarbejde

Brug redskabet Skab et godt samarbejde 


 
Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif

For sparring og rådgivning kontakt Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,

tlf: 61715574 eller e-mail info@frivilligcentervsv.dk

bottom of page