top of page

Byg fundamentet på skolen

Planlægning og organisering af frivilligforløbet er helt afgørende for, at det bliver en gensidig succesoplevelse for den unge og for foreningen. Vi har lært gennem forløbet, at rolle- og ansvarsfordeling omkring den løbende kontakt med foreningerne, opfølgning i ens team og med de unge er nogle vigtige opgaver at få fordelt i teamet fra starten.

- Underviser, STU

I skal nu til at bygge fundamentet på skolen for jeres arbejde med frivillighed. Du finder her information om, hvordan I kommer i gang med planlægningen af jeres frivilligforløb. Der er en række overvejelser og valg, som skal træffes ift. prioritering af indsatsen, interne arbejdsgange samt mål med undervisning og frivilligpraktikken. For at sikre en god forankring og planlægning af forløbet anbefales det, at I anvender nedenstående materialer til at sikre, I når rundt om de forskellige spørgsmål og overvejelser, der skal besvares inden I kan gå i gang.

Prioritering af indsats, læringsmål og organisering af team

 

Til en start er det vigtigt, at I får talt om, hvordan I vil prioritere indsatsten på jeres skole, hvad jeres læringsmål med frivilligforløbet skal være, og hvordan I vil organisere jer internt i jeres team på skolen.

 

Det kan bl.a. være tanker om:

 • Forankring på ledelsesniveau

 • Målsætning med frivillighedsforløb

 • Pædagogiske læringsmål

 • Teamsammensætning og rolle fordeling

 • Ressourcer

 • Tidsramme

Guide til planlægning af undervisning og frivilligpraktik

 

I den forberedende undervisning præsenteres de unge for frivillighed, og de bliver klædt på til den efterfølgende frivilligpraktik. 

Mødet med foreningslivet bliver kun en bedre oplevelse for den unge, hvis det kombineres med en tryg træningsbane på skolen, hvor det frivillige arbejde kan forberedes, der kan øves sociale kompetencer og sikres erfaringsdeling med andre unge om det at indgå i et fællesskab i en forening.

 

Frivilligpraktikken skal forstås som en afgrænset og velforberedt prøveperiode i en forening. Praktikken vil ofte indgå i et samlet undervisningsforløb om frivillighed og medborgerskab, men kan også være et frivilligt tilbud til de unge i deres fritid.

Når I skal planlægge jeres undervisningsforløb og frivilligpraktik, er der en række beslutninger der skal træffes.

Det kan være:

 • Om frivilligpraktikken skal være et obligatorisk eller frivilligt forløb

 • Hvorvidt I vil lave individuelle-, hold- eller gruppeforløb

 • Hvornår og hvordan I vil tilrettelægge undervisningsforløbet

 • Hvornår de unge skal i gang med frivilligpraktikken
   

Til at understøtte ovenstående overvejelser og beslutninger, kan I bruge nedenstående redskaber, der guider jer igennem de vigtigste beslutninger. Vi anbefaler, I starter med  Rollefordeling i team og Kom i gang med og jeres frivilligforløb og arbejder med disse to redskaber i sammenhæng med hinanden.

Rollefordeling i team
pdf

REDSKABER

REDSKABER

Kom i gang med jeres frivilligforløb

pdf

I finder her eksempler på tidligere frivilligforløb, hvor undervisning om frivillighed og medborgerskab kombineres med frivilligpraktik. Disse kan være rare at orientere sig ift. forståelsen af, hvordan et forløb kan skrues sammen.

I kan også finde inspiration i et eksempel på en dagsorden til jeres interne statusmøder i teamet, som afspejler forskellige spørgsmål, der vil være relevante alt afhængig af, hvor I er i forløbet.

Eksempel på dagsorden til statusmøder i team

pdf

EKSEMPEL

Eksempel på frivilligpraktik

pdf

EKSEMPEL

EKSEMPEL

Eksempler på frivilligforløb
pdf

Du finder viden om øvelser og redskaber til brug i undervisningen under Start undervisningsforløb og redskaber til vejledning og forberedelse af de unge til frivilligpraktikken under Opstart frivilligpraktik.

For nærmere information kontakt Sammenslutningen af Unge Med Handicap på mail sumh@sumh.dk

bottom of page