top of page

Fejring og fortsættelse

 

I er nu nået til at skulle fejre en veloverstået frivilligpraktik, hvor de unge har fået nogle erfaringer med frivillighed. Nogle vil måske gerne fortsætte og afprøve nye foreninger, andre har måske fundet deres forening og vil gerne fortsætte, og så vil der være nogle, der enten har brug for en pause eller ikke lige synes, det er noget for dem nu. Uanset hvad skal jeres frivilligforløb markeres med en festlig begivenhed, hvor I kan overrække de unge et frivilligbevis. Et bevis på de har været frivillige og måske tillært sig nogle nye kompetencer. På den måde kan I afslutte forløbet med fokus på, hvad de unge har fået ud af forløbet, og hvilken forskel de har gjort for sig selv og andre.

Frivillighedsbevis og afslutningsceremoni

 

Du kan på denne side downloade et Frivilligbevis, som du kan redigere i og gøre det til jeres eget. I kan indsætte skolens logo og måske foreningens logo. Frivilligbeviserne bør være personlige og indeholde information, som de unge kan genkende om sig selv, og kan derfor tage udgangspunkt i tidligere samtaler eller øvelser med den unge.

 

Du kan invitere de unge til en afslutningsceremoni, hvor beviserne bliver overrakt til hver enkel ung og der fortælles evt. lidt om hver elev og det de har opnået og fået med sig som frivillige. Det er fedt at få skabt en fællesskabsfølelse.

Læringsopsamling med de unge

 

Det er en god idé at afslutte jeres forløb med fokus på, hvad de unge har lært og fået ud af forløbet. Der er formentlig en masse ting, som de ikke selv har fået sat ord på endnu og til det formål kan du bruge øvelsen Kompetenceworkshop. Øvelsen handler om at få de unge til at reflektere over og sætte ord på, hvad de har lært ved at være frivillige. Den består af tre trin, der tilsammen kortlægger elevernes personlige udvikling i forbindelse med det frivillige arbejde. 

Fortsættelse skaber fællesskaber efter STU’en og kan indgå i uddannelsesplaner

 

For flere af jeres unge kan det at indtræde i frivillige foreninger eller påtage sig konkrete frivilligopgaver være vejen til et fællesskab efter STU’en. For mange unge er afslutningen på en STU ensbetydende med et farvel til at stærkt fællesskab som den unge måske aldrig før har oplevet at være en del af. Derfor er der stor værdi i at støtte de unge til at fortsætte deres frivillige engagement.

 

Brug Tjeklisten i en samtale med den unge om, hvad der skal ske efter afslutningen af frivilligforløbet, så I kan lægge en handleplan for at gøre frivilligt arbejde til en del af den unges fritid.

 

Udstedelsen af frivilligbeviset kan desuden også være løftestang for, at du sammen med den unge kan lægge en handleplan for at gøre frivilligt arbejde/ deltagelse i foreningslivet til en varig del af den unges fritid. Beviset og frivilligforløbet kan med fordel også indgå i den unges individuelle uddannelsesplan.

Tjekliste med gode råd til fortsættelse af frivillighed

pdf

REDSKAB

EKSEMPEL

Frivilligbevis

word

ØVELSE

Kompetence-

workshop

pdf

Eksempel

pdf

For nærmere information kontakt Sammenslutningen af Unge Med Handicap på mail sumh@sumh.dk

bottom of page