top of page

Vores rollemodeller har bl.a:

  • deltaget på temaaftner eller workshops for trænere/instruktører i foreninger/hos fritidsudbydere, hvor de holdt oplæg om egne erfaringer med fritidsliv/frivilligt foreningsarbejde og inklusion samt faciliterede forskellige øvelser for deltagerne.

 

  • Holdt oplæg for unge på STU’er, hvor de bruger deres personlige fortælling og forskellige øvelser til at motivere andre unge til at blive frivillige

 

  • lavet inklusionslege for børn ude i foreninger og på skoler, hvor rollemodellerne med udgangspunkt i forskellige lege og øvelser ledte børnenes opmærksomhed hen imod, hvordan man bliver opmærksom på hinandens styrker, og hvordan man kan få alle med i en fællesskabet, så ingen føler sig udenfor.
     

  • holdt oplæg for forældre til forældrenetværksmøder, hvor de har fortalt om deres egne erfaringer med at gå til noget i fritiden, og om hvordan de har oplevet inklusion i fritidslivet.

 

Hvis du er interesseret i at få besøg af en rollemodel, så skriv til sumh@sumh.dk.

Hvis du er interesseret i at få besøg af en rollemodel, så skriv til

sumh@sumh.dk

Animation_Fortsaetelse_2.gif
Animation_Fortsaetelse_1.gif
bottom of page